صفحه نخستمحصولاتپرداختاخبارنمايندگانقوانيننظرسنجيدرباره ماارتباط با ماهمكارياعضاجستجوموسسه شتاب ارتباطات سامان پيشرو در طرحهاي نوين ارتباطي

آگهي هاي شتاب كارآفرينان ارتباطات شتاب ارتباطات سارمت ياب خبرخط پاساژ غذاياب رند همسان پول يادبود

 

 

گواهي و ثبت رسانه ي برخط

به شماره1/3/93/68377 مورخ 93/05/11

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال

ثبت رسانه ي برخط مورخ 1393/04/29

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال

....................................................................

ثبت رسانه ي برخط مورخ 1392/06/29

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال

....................................................................

 

گواهي و ثبت رسانه ي برخط

به شماره66796/92/3/1 مورخ 1392/5/15

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال

 

داراي ثبت ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي

به تاريخ 91/6/20

 

 

استعلام ثبت سايت در ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي

http://samandehi.ir/webSiteInquiry.htm

 

سايت ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي

http://samandehi.ir