صفحه نخستمحصولاتپرداختاخبارنمايندگانقوانيننظرسنجيدرباره ماارتباط با ماهمكارياعضاجستجوموسسه شتاب ارتباطات سامان پيشرو در طرحهاي نوين ارتباطي

آگهي هاي شتاب كارآفرينان ارتباطات شتاب ارتباطات سارمت ياب خبرخط پاساژ غذاياب رند همسان پول يادبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" تسهيلات و مزايا"

1- همكاري با موسسه اي معتبر در سطح كشور

2- دريافت مبالغ مكفي در كليه بخشهاي مجموعه

3- امكان ارائه معرفي نامه هاي گوناگون در صورت نياز همكاران

4- شركت در قرعه كشي هاي پايان هر فصل

5- پرداخت وام خريد خودرو ، ازدواج ، جهيزيه و سفر به حج ساليانه

6- پرداخت مساعدتهاي مالي در صورت نياز همكاران

7- برگزاري تورهاي سياحتي و زيارتي در ايام نوروز

8- ارائه كارت شناسائي معتبر

9- پرداخت كمك هزينه تحصيلي

10- برگزاري جشنهاي مذهبي ، همايشها و سمينارهاي متعدد در زمينه هاي گوناگون كاري

تبصره: كليه تسهيلات و مزاياي اشاره شده با توجه به جدول جوايز و تسهيلات موسسه ميباشد .