صفحه نخستمحصولاتپرداختاخبارنمايندگانقوانيننظرسنجيدرباره ماارتباط با ماهمكارياعضاجستجوموسسه شتاب ارتباطات سامان پيشرو در طرحهاي نوين ارتباطي

آگهي هاي شتاب كارآفرينان ارتباطات شتاب ارتباطات سارمت ياب خبرخط پاساژ غذاياب رند همسان پول يادبود

داراي مجوز ثبت

به شماره 10/792 مورخ 91/5/1

از

مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي

ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 

 

 http://dmdc.farhang.gov.ir