صفحه نخستمحصولاتپرداختاخبارنمايندگانقوانيننظرسنجيدرباره ماارتباط با ماهمكارياعضاجستجوموسسه شتاب ارتباطات سامان پيشرو در طرحهاي نوين ارتباطي

آگهي هاي شتاب كارآفرينان ارتباطات شتاب ارتباطات سارمت ياب خبرخط پاساژ غذاياب رند همسان پول يادبود

 

داراي گواهي ثبت رسانه ي برخط

به شماره 1/3/91/78599مورخ 91/5/25

از

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال

 

 

www.dmf.ir

 

************************************************************************************************************

داراي ثبت ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي

به تاريخ 91/4/5

 

سايت ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي

http://samandehi.ir