صفحه نخستمحصولاتپرداختاخبارنمايندگانقوانيننظرسنجيدرباره ماارتباط با ماهمكارياعضاجستجوموسسه شتاب ارتباطات سامان پيشرو در طرحهاي نوين ارتباطي

آگهي هاي شتاب كارآفرينان ارتباطات شتاب ارتباطات سارمت ياب خبرخط پاساژ غذاياب رند همسان پول يادبود

تعرفه هاي

 نرم افزار كارآفرينان ارتباطات

 

الف) نرم افزار :

ردیف

شرح

مبلغ (تومان)

1

هزينه بازديد آزمايشي (دمويي)

رايگان

2

هزينه ثبت نام اوليه و شارژ يكساله (تخفيف ويژه)

9000

3

هزینه شارژ يكساله

18000

4

هزینه شارژ دوساله

18000

5

هزینه شارژ سه ساله (ویژه)

27000

5

بنر يكماهه

10000

6

بنر سه ماهه 20000

7

بنر شش ماهه 30000

8

بنر يكساله 40000
9 شارژ ارسال پيام (هر پيام) 1

الف) تبليغات ويژه :

ردیف

شرح

مبلغ (تومان)

1

هزینه درج هر آگهی بالای نرم افزار به ازای هر روز

5000

2

هزینه درج هر آگهی در صفحه تبلیغات به ازای هر ماه

10000

قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد