صفحه نخستمحصولاتپرداختاخبارنمايندگانقوانيننظرسنجيدرباره ماارتباط با ماهمكارياعضاجستجوموسسه شتاب ارتباطات سامان پيشرو در طرحهاي نوين ارتباطي

آگهي هاي شتاب كارآفرينان ارتباطات شتاب ارتباطات سارمت ياب خبرخط پاساژ غذاياب رند همسان پول يادبود

 

"نمايندگان"

 

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                             

 

  کد تصویر منطقه عنوان مسئول ارتباط توضیحات  
  01 تهران ستارخان آقای صباحی 44254428 بیشتر  
  02 تهران انقلاب آقای نصیری 09360864029 بیشتر  
  03 کرج همشهری من خانم حداد 9354005530 بیشتر  
  04 استان اراک ساوه آقای ابوالمعصوم

004@shetabe.ir

بیشتر  
  05 تهران کریمخان آقای فرج

005@shetabe.ir

بیشتر  
  06 تهران دانشگاه آقای مجیبی

006@shetabe.ir

بیشتر  
  07 تهران غرب آقای انفرادی 09100212700 بیشتر  
  08 تهران دماوند خانم محمدی

008@shetabe.ir 

 بیشتر  
  09 تهران شرق آقای جهاندیده

009@shetabe.ir

بیشتر  
  10 تهران جنوب آقای کاظم پور

010@shetabe.ir

 

 بیشتر

 

 
  11 تهران جمالزاده امیرمحمد برهانی

011@shetabe.ir

بیشتر  
  12 تهران آزادی بابک فرحزادی

012@shetabe.ir

بیشتر

 

 

آبان ماه 1393